Muzyczne Opoczno: Wihanovo Kvarteto

Serdecznie zapraszamy na koncert z cyklu

MUZYCZNE OPOCZNO


WIHANOVO KVARTETO

 


 

19 kwietnia, środa

godz. 19.00

Kodymuv Narodni Dum / Opoczno (CZ)


karnet na cały cykl koncertów: 400 KC

do kupienia w Centrum Informacji w Opocznie do 31 stycznia

tel. (CZ) +420 494 668 11


opocno